Tag: Politics

From ‘revolution’ to war: deciphering Armenia’s populist foreign policy-making process Conversation with Dr. Vahram Ter-Matevosyan

Armenian News Network/Groong - September 12, 2022

Recently two AUA professors (Prof. Hovhannes Nikoghosyan and Prof. Vahram Ter-Matevosyan) published a paper in Taylor and Francis Online (TANDF) that analyzes the foreign policy decision making (FPDM) process of the Nikol Pashinyan administration, titled: “From ‘revolution’ to war: deciphering Armenia’s populist foreign policy-making process”. In this episode, we talk to one of the authors of the paper,

 Read More

Armenian News Network/Groong Week in Review - April 10, 2022

Topics:

  • 00:00:00 Introduction

  • 00:02:25 Opposition Protests in Yerevan: Thousands showed up to the opposition protest on Tuesday, outlining the red lines for Pashinyan’s dealings with Aliyev, ahead of the meeting in Brussels. Opposition says this is only the beginning, but have yet to indicate what their next steps will be.

  • 00:12:35 Buying Bread from a Man in Brussels: Pashinyan went to Brussels this week to meet with Charles Michel and Ilham Aliyev. Did the Armenian PM firmly set his foot down and demand Azerbaijan

 Read More

Guest:

  • Tevan Poghosyan, is president of the International Center for Human Development in Yerevan. Mr. Poghosyan was an MP in the National Assembly between 2012 and 2017 from the Heritage party. From 1997 to 1999 he served as the Nagorno-Karabakh Public Affairs Office Director in Washington, D.C.

Topic:

  • The One-year anniversary of The War in Artsakh
  • Can the Opposition Reorganize?
  • Turkish-Armenian Possible Rapprochement

Episode 90 | Recorded: September 27, 2021

Iran: Foreign Relations and Upcoming Elections (in Armenian) A Conversation with Robert Markarian

Իրան: Արտաքին Հարաբերուտյուններ, գալիք ընտրություններ Զրույց Ռոբերտ Մարգարյանի հետ

Guest:

Ռոբերտ Մարգարյանը ծնվել է Թեհրանում և ունի բարձրագույն կրթությունն ֆիզիկայի և իրավաբանության ոլորտներում: 25 տարի աշխատել է Իրանի պետական ռադիո-հեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամում, որպես լուրերի հաղորդավար, խմբագիր և մեկնաբան: Հայաստանի և Արցախի թեմաներով հայերեն, պարսկերեն ու անգլերեն հոդվածներով համագործակցել է իրանական ու հայկական կայքերի և հետազոտական հաստատությունների հետ:

Hosts:

  • Hovik Manucharyan
 Read More