Tag: Iran

Guest:

Topics:

 • Lachin Corridor Blockade
 • Continuing Armenian-Azerbaijani Negotiations
 • Turkish-Azerbaijani Military Exercises
 • Travel Impressions from the region

Episode 182 | Recorded: December 13, 2022

Arthur Khachikyan & Gev Iskajyan: The Nov 10 Statement, Two Years On [EP177]

Posted on Monday, Nov 14, 2022 | Category: Politics, Artsakh | Series: wir

Guests:

Topics:

 • November 10 “Ceasefire”
  • We’ll talk with our guests in Yerevan and Stepanakert about their perceptions of where we are in terms of ceasing fire, two years later.
 • The Peace is Dead, Long Live the Peace
  • We’ll talk about increased war rhetoric from Azerbaijan, threatening Armenia, Russia, Iran, and anyone else who comes to Armenia’s aid. With the pressure increasing and Aliyev’s two-month deadline approaching, we’ll investigate the possibility of renewed war.

Episode 177 | Recorded: November 14, 2022

Guest:

Topics:

 • Latest “Peace” Developments
  • Border Delimitation Discussions in Brussels
  • Meeting of the Foreign Ministers in DC
 • Bellicose Statements Between Azerbaijan and Iran
 • Ruben Vardanyan Takes Over as State Minister of Artsakh

Episode 175 | Recorded: November 8, 2022

Guests:

Topics:

 • Monitors in Armenia
 • Russia-West Rivalry in the South Caucasus
 • Armenian-Iranian Relations
 • Maritime Agreement between Israel and Lebanon
 • State of Lebanon’s Presidential Election

Guests:

Topics:

 • Census in progress in Armenia
 • Meetings in Astana
 • Developments in Iran
 • Armenian websites compromised
 • Remembering the TsOR artillery unit

Episode 169 | Recorded: October 17, 2022

Armenia’s Diplomacy and Corridors Politics | Ep. 93 - Oct 19, 2021 [EP93]

Posted on Tuesday, Oct 19, 2021 | Category: Armenia, Artsakh, Azerbaijan | Series: COG

Armenia’s Diplomacy and Corridor Politics

Topics:

 • In the past month a flurry of diplomatic activity has risen around Armenia. The top diplomats from neighboring countries, regional and global powers have met with Armenia’s top leadership to discuss the shifting geopolitics reshaping the South Caucasus politically and economically for the coming decades. How is Armenia’s diplomacy navigating the “Corridor Politics” and what are the prospects for a peaceful neighborhood?

Guest:

Episode 93 | Recorded: October 18, 2021

Guests:

Topic:

 • This Conversations on Groong episode is our first Live Show on Clubhouse and hopefully it will be an informative, as well as an enjoyable discussion for all. We will be talking about the politics of opening the paths of communication, lifting blockades, and the rumors, facts, and fallacies around so-called “corridors” through each other’s countries.

Episode 83 | Recorded: June 14, 2021

Iran: Foreign Relations and Upcoming Elections (in Armenian) A Conversation with Robert Markarian

Իրան: Արտաքին Հարաբերուտյուններ, գալիք ընտրություններ Զրույց Ռոբերտ Մարգարյանի հետ

Guest:

Ռոբերտ Մարգարյանը ծնվել է Թեհրանում և ունի բարձրագույն կրթությունն ֆիզիկայի և իրավաբանության ոլորտներում: 25 տարի աշխատել է Իրանի պետական ռադիո-հեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամում, որպես լուրերի հաղորդավար, խմբագիր և մեկնաբան: Հայաստանի և Արցախի թեմաներով հայերեն, պարսկերեն ու անգլերեն հոդվածներով համագործակցել է իրանական ու հայկական կայքերի և հետազոտական հաստատությունների հետ:

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 Read More