Series: COG

Analyzing Party Platforms in June 20 Parliamentary Elections

A Conversation with Robert Markarian

Guest:

Robert Markarian was born in Iran and has university education in physics and law. For 25 years, he has worked as a host, editor, and analyst on Armenian Radio Hour in Iran’s public radio and television. He has cooperated articles covering Armenia and Artsakh in Armenian, Persian, and English published by Iranian and Armenian sites and analytical centers.

Topics:

 • Security/Defense
 • Economy and Social
 • Artsakh
 • Diaspora Relations

Conversation in English and Armenian

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 Read More

Aleksandr Khachaturyan on the 2021 Armenian Elections

Guest:

Aleksandr Khachaturyan who is a Managing Partner at TK & Partners, in Yerevan. In 2016 he served as an advisor to the Prime Minister of the Republic of Armenia, Karen Karapetyan, and was CEO of the Center for Strategic Initiatives, advising the government on key economic and public administration reforms and strategies. He serves as a board member at ID Bank and various non-profits, and lectures on corporate finance law at the French University of Armenia (FUA). He holds law degrees from Boston University, FUA, and Jean Moulin

 Read More

Hayastan Dashinq (Armenia Alliance), Elections and Postwar Outlook

Guest

Aspram Krpeyan, is a member of the Hayastan Dashinq led by former president Robert Kocharyan in the upcoming elections in Armenia, and a member of its list of parliamentary party representatives. She holds an MSt in Diplomatic Studies from the University of Oxford and an LLM from the Geneva Academy of the International Humanitarian Law and Human Rights. Her research interests lie in international law with a focus on the interplay between international humanitarian law and human rights, use of force, including the conduct

 Read More

Guests:

Topic:

 • This Conversations on Groong episode is our first Live Show on Clubhouse and hopefully it will be an informative, as well as an enjoyable discussion for all. We will be talking about the politics of opening the paths of communication, lifting blockades, and the rumors, facts, and fallacies around so-called “corridors” through each other’s countries.

Episode 83 | Recorded: June 14, 2021

ARF-Dashnaktsutyun: Roadmap and Challenges

Guest

 • Giro Manoyan has been a member of the ARF-D Bureau since 2015. Originally from Beirut, Lebanon, he moved to Montreal, Canada in 1976. He has served as the Executive Secretary of the Armenian National Committee of Canada, as well as the Editor in Chief of the Horizon Armenian Weekly. In 1999 he moved to Yerevan and has served as the Executive Director of the Bureau of the ARF-D, in charge of the Armenian Cause, Hai Tahd Central Committee.

Topics

 • The ARF in the Politics of Armenia
 • On the War in 2020
 • On the Upcoming Elections in 2021
 • On the
 Read More

Armenia, Superpowers and The New Cold War | (Ep #68) - June 8, 2021 [EP68]

Posted on Tuesday, Jun 8, 2021 | Series: COG

Armenia, Superpowers and The New Cold War

A Conversation with:

Guest:

 • Dr. Pietro Shakarian, who is a Cleveland-based historian of Russia and the Soviet Union, with a focus on Soviet Armenia and the Caucasus during the era of Nikita Khrushchev’s Thaw.

Topics

 • Democracy-building in the Post Soviet Space
 • NATO and expansion
 • Russia in the Caucasus
 • China and the New Silk Road through Iran and Georgia

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 • Asbed Bedrossian

Episode 68 | Recorded: June 4, 2021 Website: https://groong.org/podcasts/CoG-20210608.html

Iran: Foreign Relations, Upcoming Elections (Ep. 67) - 06/07/2021 [EP67]

Posted on Monday, Jun 7, 2021 | Series: COG

Iran: Foreign Relations and Upcoming Elections A Conversation with Robert Markarian

The South Caucasus comprises Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The three regional powers surrounding them are Russia to the north, Turkey to the west, and Iran in the south.

Iran has been largely quiet about events on its northern border with Armenia and Azerbaijan, due largely to its marginalization on the world stage because of the Western economic sanctions but also because Iran is home to millions of ethnic Azeris and any perceived support for Armenia could result in additional political instability at

 Read More

Iran: Foreign Relations and Upcoming Elections (in Armenian) A Conversation with Robert Markarian

Իրան: Արտաքին Հարաբերուտյուններ, գալիք ընտրություններ Զրույց Ռոբերտ Մարգարյանի հետ

Guest:

Ռոբերտ Մարգարյանը ծնվել է Թեհրանում և ունի բարձրագույն կրթությունն ֆիզիկայի և իրավաբանության ոլորտներում: 25 տարի աշխատել է Իրանի պետական ռադիո-հեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամում, որպես լուրերի հաղորդավար, խմբագիր և մեկնաբան: Հայաստանի և Արցախի թեմաներով հայերեն, պարսկերեն ու անգլերեն հոդվածներով համագործակցել է իրանական ու հայկական կայքերի և հետազոտական հաստատությունների հետ:

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 Read More

A Conversation with Narek Margaryan (Ep 63) - 05/25/2021 [EP63]

Posted on Tuesday, May 25, 2021 | Series: COG

A Conversation with Narek Margaryan - 05/25/2021

Guest:

Narek Margaryan is an Armenian comedian, screenwriter and TV host. Along with his co-host Sergey Sargsyan, Narek stars in ArmComedy, a satiric news show series broadcast on Armenian television and on Youtube.

Hosts

Hovik Manucharyan Asbed Bedrossian

Episode 63 | Recorded: April 25, 2021