Armenian News Network/Groong, an Armenian podcast providing objective coverage on Armenia, Artsakh (Nagorno Karabakh) and the Armenian diaspora. Find us and follow us everywhere on social media. Here are our links: linktr.ee/groong.

Asbed Bedrossian

Asbed Bedrossian

Hovik Manucharyan

Hovik Manucharyan

Latest Episode

Guest:

Topics:

 • New Leadership Coming to Many Countries
 • Aliyev Continues to Thumb the Nose of The West
 • Permanent US Defense Attaché to Armenia
 • Mid-year Review of our 2024 Predictions

Episode 347 | Recorded: July 22, 2024 Read More

ANN/Groong Week in Review - May 30, 2021 Topics:

 • Continued Tensions on the Eastern Border
 • Latest IRI and MPG Polls on the Armenian Elections
 • Election Politics

Guests:

 • Hrant Mikaelian
 • George Tabakyan

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 • Asbed Bedrossian

Episode 65 | Recorded: May 30, 2021 https://groong.org/podcasts/WiR-20210530.html

Iran: Foreign Relations and Upcoming Elections (in Armenian) A Conversation with Robert Markarian

Իրան: Արտաքին Հարաբերուտյուններ, գալիք ընտրություններ Զրույց Ռոբերտ Մարգարյանի հետ

Guest:

Ռոբերտ Մարգարյանը ծնվել է Թեհրանում և ունի բարձրագույն կրթությունն ֆիզիկայի և իրավաբանության ոլորտներում: 25 տարի աշխատել է Իրանի պետական ռադիո-հեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամում, որպես լուրերի հաղորդավար, խմբագիր և մեկնաբան: Հայաստանի և Արցախի թեմաներով հայերեն, պարսկերեն ու անգլերեն հոդվածներով համագործակցել է իրանական ու հայկական կայքերի և հետազոտական հաստատությունների հետ:

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 Read More

A Conversation with Narek Margaryan (Ep 63) - 05/25/2021 [EP63]

Posted on Tuesday, May 25, 2021 | Series: COG

A Conversation with Narek Margaryan - 05/25/2021

Guest:

Narek Margaryan is an Armenian comedian, screenwriter and TV host. Along with his co-host Sergey Sargsyan, Narek stars in ArmComedy, a satiric news show series broadcast on Armenian television and on Youtube.

Hosts

Hovik Manucharyan Asbed Bedrossian

Episode 63 | Recorded: April 25, 2021

ANN/Groong Week in Review - May 23, 2021

Topics:

 • Border update, and Leaked documents
 • Azerbaijan membership in the CSTO?
 • New MPG Poll on the Armenian Elections

Guest:

 • Emil Sanamyan

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 • Asbed Bedrossian

Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20210523.html Recorded: May 24, 2021

ANN/Groong Week in Review - May 16, 2021 Topics:

 • Azerbaijan’s Incursion into Syunik
 • Lavrov’s Visit to Yerevan and Baku
 • Electoral Politics

Guests:

 • Tatul Hakobyan
 • Emil Sanamyan
 • Artyom Tonoyan

Hosts:

 • Hovik Manucharyan @HovikYerevan
 • Asbed Bedrossian @qubriq

Episode 60 | Recorded: May 2, 2021 Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20210516.html

ANN/Groong Week in Review - May 2, 2021

Topics:

 • Armenia-Russia Relations and the New Cold War
 • Iran-Russia and Iran-Armenia Relations
 • Election Politics and the Latest MPG Polls
 • Serge Sargsyan’s Interview

Guests:

 • Marine Manucharyan @armoland
 • Pietro Shakarian

Hosts:

 • Asbed Bedrossian @qubriq
 • Hovik Manucharyan @HovikYerevan

Episode 60 | Recorded: May 2, 2021

ANN/Groong Week in Review - April 25, 2021

Topics:

 • Nikol Pashinyan’s Roadmap & Snap Parliamentary Polls
 • The Visit to Syunik
 • Biden Recognizes the Armenian Genocide, Now What?
 • Update from Stepanakert
 • Are we Going to Mars?

Guests:

 • Tevan Poghosyan
 • Emil Sanamyan

Hosts:

 • Asbed Bedrossian
 • Hovik Manucharyan

Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20210425.html Episode 59 | Recorded: April 25, 2021

Armenians at Crossroads - 04/17/2021

Topics:

 • The Last Few Years in Armenian Politics
 • Thoughts on the Second War in Artsakh
 • What is the Role of the Diaspora?
 • How do we get back on our Feet?
 • Thoughts on the Current Rift in the ARF

Guest

 • Dr. Viken Hovsepian holds a BA in Political Science from UCLA, and an MA and PhD in International Relations from USC. He has served on the ARF Dashnaktsutyun Bureau, the highest executive body of the Organization, and has been a member, and chairman of the ARF Western US Central Committee. In 2019, he helped establish the Pan Armenian Council in the Western
 Read More

ANN/Groong Week in Review - April 11, 2021

Topics:

 • Mr. Pashinyan goes to Moscow
 • Election Politics
 • The POW debacle
 • A Coronavirus Update
 • The State of the Economy

Guests:

 • Asbed Kotchikian
 • Hrant Mikaelian

Hosts:

 • Asbed Bedrossian
 • Hovik Manucharyan

Episode 57 | Recorded: April 12, 2021