Armenian News Network/Groong, an Armenian podcast providing objective coverage on Armenia, Artsakh (Nagorno Karabakh) and the Armenian diaspora. Find us and follow us everywhere on social media. Here are our links: linktr.ee/groong.

Asbed Bedrossian

Asbed Bedrossian

Hovik Manucharyan

Hovik Manucharyan

Latest Episode

Guest:

Topics:

 • Tavush Protests Gain Momentum
 • Pashinyan Pressing Ahead with Land Concessions
 • Poll Results on Tavush Protests

Episode 331 | Recorded: May 18, 2024 Read More

Iran: Foreign Relations, Upcoming Elections (Ep. 67) - 06/07/2021 [EP67]

Posted on Monday, Jun 7, 2021 | Series: COG

Iran: Foreign Relations and Upcoming Elections A Conversation with Robert Markarian

The South Caucasus comprises Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The three regional powers surrounding them are Russia to the north, Turkey to the west, and Iran in the south.

Iran has been largely quiet about events on its northern border with Armenia and Azerbaijan, due largely to its marginalization on the world stage because of the Western economic sanctions but also because Iran is home to millions of ethnic Azeris and any perceived support for Armenia could result in additional political instability at

 Read More

ANN/Groong Week in Review - June 6, 2021

Topics:

 • Kocharyan Closes in on Pashinyan in Election Polls
 • Pashinyan Visits Europe

Guests:

 • Asbed Kotchikian
 • Emil Sanamyan

Hosts:

 • Asbed Bedrossian
 • Hovik Manucharyan

Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20210606.html

Episode 66 | Recorded: June 6, 2021

ANN/Groong Week in Review - May 30, 2021 Topics:

 • Continued Tensions on the Eastern Border
 • Latest IRI and MPG Polls on the Armenian Elections
 • Election Politics

Guests:

 • Hrant Mikaelian
 • George Tabakyan

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 • Asbed Bedrossian

Episode 65 | Recorded: May 30, 2021 https://groong.org/podcasts/WiR-20210530.html

Iran: Foreign Relations and Upcoming Elections (in Armenian) A Conversation with Robert Markarian

Իրան: Արտաքին Հարաբերուտյուններ, գալիք ընտրություններ Զրույց Ռոբերտ Մարգարյանի հետ

Guest:

Ռոբերտ Մարգարյանը ծնվել է Թեհրանում և ունի բարձրագույն կրթությունն ֆիզիկայի և իրավաբանության ոլորտներում: 25 տարի աշխատել է Իրանի պետական ռադիո-հեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամում, որպես լուրերի հաղորդավար, խմբագիր և մեկնաբան: Հայաստանի և Արցախի թեմաներով հայերեն, պարսկերեն ու անգլերեն հոդվածներով համագործակցել է իրանական ու հայկական կայքերի և հետազոտական հաստատությունների հետ:

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 Read More

A Conversation with Narek Margaryan (Ep 63) - 05/25/2021 [EP63]

Posted on Tuesday, May 25, 2021 | Series: COG

A Conversation with Narek Margaryan - 05/25/2021

Guest:

Narek Margaryan is an Armenian comedian, screenwriter and TV host. Along with his co-host Sergey Sargsyan, Narek stars in ArmComedy, a satiric news show series broadcast on Armenian television and on Youtube.

Hosts

Hovik Manucharyan Asbed Bedrossian

Episode 63 | Recorded: April 25, 2021

ANN/Groong Week in Review - May 23, 2021

Topics:

 • Border update, and Leaked documents
 • Azerbaijan membership in the CSTO?
 • New MPG Poll on the Armenian Elections

Guest:

 • Emil Sanamyan

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 • Asbed Bedrossian

Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20210523.html Recorded: May 24, 2021

ANN/Groong Week in Review - May 16, 2021 Topics:

 • Azerbaijan’s Incursion into Syunik
 • Lavrov’s Visit to Yerevan and Baku
 • Electoral Politics

Guests:

 • Tatul Hakobyan
 • Emil Sanamyan
 • Artyom Tonoyan

Hosts:

 • Hovik Manucharyan @HovikYerevan
 • Asbed Bedrossian @qubriq

Episode 60 | Recorded: May 2, 2021 Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20210516.html

ANN/Groong Week in Review - May 2, 2021

Topics:

 • Armenia-Russia Relations and the New Cold War
 • Iran-Russia and Iran-Armenia Relations
 • Election Politics and the Latest MPG Polls
 • Serge Sargsyan’s Interview

Guests:

 • Marine Manucharyan @armoland
 • Pietro Shakarian

Hosts:

 • Asbed Bedrossian @qubriq
 • Hovik Manucharyan @HovikYerevan

Episode 60 | Recorded: May 2, 2021

ANN/Groong Week in Review - April 25, 2021

Topics:

 • Nikol Pashinyan’s Roadmap & Snap Parliamentary Polls
 • The Visit to Syunik
 • Biden Recognizes the Armenian Genocide, Now What?
 • Update from Stepanakert
 • Are we Going to Mars?

Guests:

 • Tevan Poghosyan
 • Emil Sanamyan

Hosts:

 • Asbed Bedrossian
 • Hovik Manucharyan

Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20210425.html Episode 59 | Recorded: April 25, 2021