Guests of ANN/Groong Podcast

Want to be a guest on Groong? Send us an email!

Christina Maranci

Christina Maranci

Christina Maranci is Arthur H. Dadian and Ara T. Oztemel Professor of Armenian art and architectural history and Chair of the Department of the History of Art and Architecture at Tufts University.

David Galstyan

David Galstyan

David Galstyan is the leader of the Justice faction in the National Assembly of the Republic of Artsakh.

Դավիթ Գալստյանը Արցախի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավոր և «Արդարություն» խմբակցության ղեկավար։

Diana Yayloyan

Diana Yayloyan

Diana Yayloyan is a Research Associate at the Ankara-based think tank TEPAV, working on Armenia-Turkey civil society dialogue supported by the European Union. She is also a Ph.D. Candidate at the Middle East Technical University with a focus on Gender & Peacebuilding.

Edgar Elbakyan

Edgar Elbakyan

Edgar Elbakyan is a political scientist and social thinker based in Yerevan, Armenia. He is a co-founder of the Armenian Project non-profit organization, which contributes to enhancing Armenian national civil society.

Edgar Ghazaryan

Edgar Ghazaryan

Edgar Ghazaryan, former governor of Vayots Dzor, chief of staff at the Armenian Constitutional Court, and ambassador to Poland.

Էդգար Ղազարյան, Վայոց ձորի նախկին մարզպետ, նախկինում Լեհաստանի Հանրապետությունում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան, և սահմանադրական դատարանի նախկին աշխատակազմի ղեկավար.

Ehsan Movahedian

Ehsan Movahedian

Ehsan Movahedian, is …

Emil Sanamyan

Emil Sanamyan

Emil Sanamyan, a senior research fellow at USC’s Institute of Armenian Studies specializing in politics in the Caucasus.

Gev Iskajyan

Gev Iskajyan

Gev Iskajyan is the ANC Representative in Artsakh, Nagorno Karabakh.

Hagop Ipdjian

Hagop Ipdjian

Hagop Idjian is advisor to the State Minister, he runs Artsakh Support Body, an humanitarian organization based in Artsakh. He’s a diasporan who moved to Artsakh following the war in 2020.