Category: Relations

Guests:

Topics:

 • Impressions: Raisina 2024 Dialogue
 • Indian Community
 • Trade Opportunities
 • Defense & Security

Episode 327 | Recorded: April 26, 2024

Topics:

 • Armenia’s Diplomacy at the UN
 • Artsakh Elections / Blockade
 • Yerevan Elections

Guest:

Dziunik Aghajanian - on Armenian Diplomacy, Foreign Policy, the Pashinyan Agenda, and Mother Armenia

Guest:

Topics:

 • Intro to Ms Aghajanian
  • Career path, Mentors, Influencers
  • Parting ways with the MFA
 • How did Armenia Resist Turkish Pressure prior to 2018
 • Impressions of 2018 events
 • On Pashinyan’s Policies to Surrender Artsakh
  • Letter Planning the Surrender
  • Messaging Aliyev to begin Instigations
  • Changing Security Doctrine
 • The Myth of Western Security Guarantees
 • Pashinyan’s Fiction re Alma Ata and Madrid Principles
 • On Armenia’s National Interests
 • On Armenian Foreign
 Read More

Conversations on Groong - Jan 18, 2023

Guest:

Topics:

*Indo-Armenian Friendship NGO

 • The Indian Community in Armenia
 • Where India sees itself on the world stage
 • Drivers for Indian-Armenian Relations
 • How to improve economic and trade relations
 • The Hope & Promise of Indian Armenian Friendship

Episode 209 | Recorded: January 18, 2023

Iran: Foreign Relations and Upcoming Elections (in Armenian) A Conversation with Robert Markarian

Իրան: Արտաքին Հարաբերուտյուններ, գալիք ընտրություններ Զրույց Ռոբերտ Մարգարյանի հետ

Guest:

Ռոբերտ Մարգարյանը ծնվել է Թեհրանում և ունի բարձրագույն կրթությունն ֆիզիկայի և իրավաբանության ոլորտներում: 25 տարի աշխատել է Իրանի պետական ռադիո-հեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամում, որպես լուրերի հաղորդավար, խմբագիր և մեկնաբան: Հայաստանի և Արցախի թեմաներով հայերեն, պարսկերեն ու անգլերեն հոդվածներով համագործակցել է իրանական ու հայկական կայքերի և հետազոտական հաստատությունների հետ:

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 Read More