2021 "Shushi Declaration" - 2021-Ի «Շուշիի Հռչակագիրը» | Ep #122 - Feb 21, 2022 [EP122]

Posted on Monday, Feb 21, 2022 | Category: Artsakh, Armenia, In Armenian, Politics | Series: COG

2021-ի «Շուշիի Հռչակագիրը» - The 2021 “Shushi Declaration” by Azerbaijan and Turkey

A Conversation in Armenian with Mihran Hakobyan (in Armenian)

Topics:

 • 2րդ Արցախեան պատերազմի հիմնական պատճառները
 • ՀՀ Դիվանագիտական/Ռազմավարական ձախողումները
 • Շուշիի համաձայնագրի հիմնական բաղադրիչները և սպառնալիքներ
 • Ռուսաստանի և Իրանի երկարաժամկետ շրջանային եւ աշխարհաքաղաքական նպատակները
 • The Fundamental Drivers of the 2nd War in Artsakh
 • The Armenian Government’s Diplomatic and Strategic Failures
 • The Key Components and Threats of the Shushi Declaration
 • The Long-term Regional and Geopolitical Goals of Russia and Iran

Guest:

 • Միհրան Տարոնի Հակոբյան, հայ պատմաբան (պատմական գիտությունների թեկնածու), քաղաքական գործիչ, և 6-րդ գումարման Ազգային Ժոլովի պատգամավոր (անկուսակցական , «ՀՀԿ» խմբակցություն).
 • Mihran Taroni Hakobyan is an Armenian historian and a PhD Candidate in Historical Sciences. He is a civic activist, and վաս member of the of the 6th convocation of the Armenian National Assembly (non-partisan, “RPA/HHK” faction).

Hosts:

 • Hovik Manucharyan TW/@HovikYerevan
 • Asbed Bedrossian TW/@qubriq

Voskanapat on Patreon: https://www.patreon.com/voskanapat/

Episode 122 | Recorded on November 3, 2021 Show notes: https://groong.org/podcasts/CoG-20220221.html

Show Notes

Show Notes

Guests

Mihran Hakobyan

Mihran Hakobyan

Միհրան Տարոնի Հակոբյան, հայ պատմաբան (պատմական գիտությունների թեկնածու), քաղաքական գործիչ, և 6-րդ գումարման ազգային ժոլովի պատգամավոր (անկուսակցական , «ՀՀԿ» խմբակցություն).

Mihran Taroni Hakobyan is an Armenian historian and a PhD Candidate in Historical Sciences. He is a civic activist, and member of the Armenian National Assembly of the 6th convocation (non-partisan, “RPA/HHK” faction).

Hosts

Hovik Manucharyan

Hovik Manucharyan

Hovik Manucharyan is an information security engineer who moved from Seattle to Armenia in 2022. He co-founded the ANN/Groong podcast in 2020 and has been a contributor to Groong News since the late 1990s.

Asbed Bedrossian

Asbed Bedrossian

Asbed is founder of the Armenian News Network Groong and co-founder of the ANN/Groong podcast.

comments powered by Disqus