2021 "Shushi Declaration" - 2021-Ի «Շուշիի Հռչակագիրը» | Ep #122 - Feb 21, 2022 [EP122]

Posted on Monday, Feb 21, 2022 | Category: Artsakh, Armenia, In Armenian, Politics | Series: COG

2021-ի «Շուշիի Հռչակագիրը» - The 2021 “Shushi Declaration” by Azerbaijan and Turkey

A Conversation in Armenian with Mihran Hakobyan (in Armenian)

Topics:

 • 2րդ Արցախեան պատերազմի հիմնական պատճառները
 • ՀՀ Դիվանագիտական/Ռազմավարական ձախողումները
 • Շուշիի համաձայնագրի հիմնական բաղադրիչները և սպառնալիքներ
 • Ռուսաստանի և Իրանի երկարաժամկետ շրջանային եւ աշխարհաքաղաքական նպատակները
 • The Fundamental Drivers of the 2nd War in Artsakh
 • The Armenian Government’s Diplomatic and Strategic Failures
 • The Key Components and Threats of the Shushi Declaration
 • The Long-term Regional and Geopolitical Goals of Russia and Iran

Guest:

 • Միհրան Տարոնի Հակոբյան, հայ պատմաբան (պատմական գիտությունների թեկնածու), քաղաքական գործիչ, և 6-րդ գումարման Ազգային Ժոլովի պատգամավոր (անկուսակցական , «ՀՀԿ» խմբակցություն).
 • Mihran Taroni Hakobyan is an Armenian historian and a PhD Candidate in Historical Sciences. He is a civic activist, and վաս member of the of the 6th convocation of the Armenian National Assembly (non-partisan, “RPA/HHK” faction).

Hosts:

 • Hovik Manucharyan TW/@HovikYerevan
 • Asbed Bedrossian TW/@qubriq

Voskanapat on Patreon: https://www.patreon.com/voskanapat/

Episode 122 | Recorded on November 3, 2021 Show notes: https://groong.org/podcasts/CoG-20220221.html

Show Notes

Show Notes

Guests

Mihran Hakobyan

Mihran Hakobyan

Միհրան Տարոնի Հակոբյան, հայ պատմաբան (պատմական գիտությունների թեկնածու), քաղաքական գործիչ, և 6-րդ գումարման ազգային ժոլովի պատգամավոր (անկուսակցական , «ՀՀԿ» խմբակցություն).

Mihran Taroni Hakobyan is an Armenian historian and a PhD Candidate in Historical Sciences. He is a civic activist, and member of the Armenian National Assembly of the 6th convocation (non-partisan, “RPA/HHK” faction).

Hosts

Hovik Manucharyan

Hovik Manucharyan

Hovik Manucharyan is an information security engineer who moved from Seattle to Armenia in 2022. He co-founded the ANN/Groong podcast in 2020 and has been a contributor to Groong News since the late 1990s.

Disclaimer: The views expressed by Hovik Manucharyan on the ANN/Groong podcast are his own and do not necessarily reflect the opinions of his employer or any other organization.

Asbed Bedrossian

Asbed Bedrossian

Asbed is founder of the Armenian News Network Groong and co-founder of the ANN/Groong podcast.

comments powered by Disqus